Stovyklos

Apie „Pažink Save" stovyklas

Stovykla „Pažink save“ – tai asmenybės ugdymo stovykla, kurios tikslas sinergijos principu ugdyti vaikų ir jaunuolių socialines kompetencijas, pagarbos vienas kitam jausmą, stiprinti vertybes, rūpintis jų fizine ir emocine svakata, lavinti vaizduotę bei kūrybiškumą per patrauklias sportines, menines ir kitas neformalaus švietimo programas, į veiklą integruojant įvairias lekcijas, diskusijas bei užsiėmimus smurto, patyčių prevencijas, gebėjimo susikaupti, mokėjimo mokytis, kūrybiškumo ir vaizduotės lavinimo klausimais.

Daugiau informacijos ir registraciją rasite stovyklų interneto svetainėje

Nuotraukų galerija