SAUGOS TAISYKLĖS

 

 

 

 1. Šios saugos taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato saugaus elgesio ir saugumo taisykles, sportinių ir mokomųjų užsiėmimų (treniruočių) bei kitų renginių (varžybų, seminarų, stovyklų, švenčių ir kt.) metu.
 2. Šių Taisyklių besąlygiškai privalo laikytis Centro Nariai. Tėvai (globėjai) privalo su šiomis Taisyklėmis susipažinti, jas išaiškinti Centro Nariui ir užtikrinti, kad Centro Narys Taisyklių laikytųsi.
 3. Taisyklės skelbiamos Centro internetiniame tinklapyje, taip pat gali būti kabinamos Centro sporto bazėse gerai matomoje vietoje. Centro Nariai ir tėvai / globėjai su Taisyklėmis susipažįsta pasirašant sutartį su Centru.
 4. Privalomos apsaugos priemonės – kojų, rankų, kirkšnies apsaugos , dantų ir kt. (toliau vadinamos – privalomosios apsaugos priemonės).
 5. Rekomenduotinos apsaugos priemonės – galvos, krūtinės ir kt. (toliau vadinamos – rekomenduotinos apsaugos priemonės).
 6. Sportinių ir mokomųjų užsiėmimų bei renginių metu Nariai privalo vilkėti švarią, tvarkingą aprangą (kimono, sportinį kostiumą ir kt.), avėti lengvą sportinę avalynę (jeigu ji būtina).
 7. Nariai sportinių ir mokomųjų užsiėmimų bei renginių metu privalo elgtis atsakingai: įdėmiai klausyti Trenerio nurodymų ir juos vykdyti; kontrolioti savo emocijas ir kalbos kultūrą; laikytis elementarių elgesio reikalavimų (nesistumdyti; nesikeikti; neužgaulioti kitų Narių; nesispardyti; nerėkauti; nemėtyti daiktų kur papuolė ir kt.).
 8. Nariams Draudžiama:
 • į sporto bazes įeiti be trenerio leidimo;
 • be trenerio leidimo imti ir naudotis sporto bazėje esančiu sportiniu ir kitu inventoriumi;
 • be trenerio leidimo atidarinėti langus ir duris;
 • kaišioti įvairius daiktus į sporto bazėje esančius elektros lizdus;
 • sportinių užsiėmimų bei varžybų metu būti be privalomųjų apsaugos priemonių arba su netinkamomis privalomosiomis apsaugos priemonėmis;
 • sportinių ir mokomųjų užsiėmimų ir treniruočių metų kramtyti gumą, mėtyti vieniems į kitus daiktus, išdykauti bei kelti sumaištį;
 • neštis į sporto bazes daiktus, kurie nenaudojami sportinių užsiėmimų bei varžybų metu.
 1. Užsiėmimų metu Centro Nariai privalo elgtis atsargiai ir atsakingai su visu sportiniu inventoriumi (kamuoliai, kimštiniai kamuoliai, karate letenos, karate pagalvės, karate smūgiavimo maišai, kopetėlės, dideli kamuoliai, riedlentės, dviračiai ir kt.) ir naudoti tik pagal jo tiesioginę paskirtį ir tik sporto bazėse.
 2. Mokiniai privalo neliesti elektros jungiklių, įrankių, pavojingų daiktų bei vietų. Apie bet kokius įtartinus laidus, jungiklius bei paliktus daiktus Nariai privalo nedelsdami pranešti treneriui – sporto mokytojui.
 3. Nerekomenduojama į užsiėmimus ir renginius neštis vertingų daiktų. Priešingu atveju Narys pats turi pasirūpinti jų apsauga. Už dingusius vertingus daiktus Centras ir Treneris neatsako.
 4.  Rekomenduojama maistą vartoti ne vėliau kaip 2 valandos prieš užsiėmimo ir/ar varžybų pradžią. Draudžiama valgyti, užkandžiauti užsiėmimų metu.
 5. Narys privalo informuoti Trenerį, jeigu jis jaučiasi blogai, negaluoja. Taip pat jei negaluoja ar blogai jaučiasi kitas Narys.
 6. Nariai privalo laikytis šių Taisyklių.
 7. Šios Taisyklės įsigalioja nuo jų patvirtino dienos. Taisyklės gali būti keičiamos Centro direktoriaus tvarkomuoju dokumentu.